Piet Heyvaert

Advocaat aan de Nederlandstalige balie van Brussel sinds februari 2020.

 

Na het behalen van een Master in de Rechten aan de Universiteit Gent in 2019, liep Piet Heyvaert eerst stage bij de Belgische ambassade in Wenen (de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de VN in Wenen) om zich daarna te vervoegen bij het advocatenkantoor Just Rights.

 

Sinds oktober 2020 maakt hij deel uit van het team van Alter Egaux Avocats.

 

Zijn voorkeurmaterie is het vreemdelingenrecht.

 

Hij werkt in de volgende talen:

  • Nederlands (moedertaal)
  • Frans
  • Engels

 

Omdat hij ernaar streeft zijn diensten ter beschikking te stellen aan eenieder, werkt hij, indien u aan de voorwaarden voldoet, in het kader van de Juridische Bijstand.

 


Avocat inscrit au Barreau de Bruxelles néerlandophone depuis février 2020.

 

Diplômé en 2019 d'un Master en Droit de l'Université de Gand, Piet Heyvaert a d'abord effectué un stage à l'ambassade de Belgique à Vienne (Mission permanente auprès de l'ONU à Vienne) avant de rejoindre le cabinet d’avocats Just Rights.

 

Il a rejoint l'équipe d’Alter Egaux Avocats en octobre 2020.

 

Sa matière préférentielle est le droit des étrangers.

 

Il pratique dans les langues suivantes:

  • Néerlandais (langue maternelle)
  • Français
  • Anglais

 

Soucieux de mettre ses services à la disposition de tous, il travaille, si vous répondez aux conditions, dans le cadre de l’Aide Juridique. 

Contact